Po stopách Šárky a Ctirada

23.11.2020 15:24

Oddíl Delfínů si připravil mezioddílovou hru a všichni jsme srdečně zváni:
"Vydejte se po stopách legendy o Šárce a Ctiradovi. Potrěbujete pouze dobrou obuv, papír a tužku,  mapu (např. mapy.cz v telefonu).
Do zpráv nepište a vracejte je vždy zpět na jejich místo!
Hra bude k dispozici do soboty 28.11. (včetně)
Hodně zdaru!
První zprávu naleznete, když půjdete do Divoké Šárky po červené (od McDonaldu dolů). Za mostkem střeží zprávu vrba, která se naklání k peřejím.
...
A poněvadž toho času dívky naší země, dospívajíce beze jha, usilujíce jako Amazonky o vojenské zbraně a vůdkyně si volíce, vojensky sloužily stejným způsobem jako mladí mužové a po mužsku si hleděly lovu v lesích, nebrali si muži jich, nýbrž ony samy si braly muže, které a kdy chtěly, (…) v oděvu se nijak, muž a žena, nelišili. Z toho přibylo ženám tolik smělosti, že si vystavěly na jedné skále polohou pevný hrad, jemuž od jména ‚děvy’ bylo dáno jméno Děvín. Když to viděli jinochové, rozhorlili se na ně velikou žárlivostí, mnohem četněji se shromáždili a o nic dále než na doslech polnice vystavěli na druhé skále mezi chrastím hrad, jejž nynější lidé nazývají Vyšehrad, tehdy však od chrastí dostal jméno Chrasten. A poněvadž často uměly dívky chytřeji obelstít jinochy, často zase jinoši bývali statečnější než dívky, brzo trvala válka mezi nimi, brzo mír."