Bezinfekčnost na Covid-19

Od 1.9. vstoupilo v platnost nové nařízení při prokazování bezinfekčnosti na Covid-19.
 
Prokázat je možné jedním  těchto způsobů:
  • minimálně 14 dní po dokončeném očkování
  • minimálně 180 dní po prvním prokázání onemocnění
  • maximálně 7 dní po provedeném antigenním nebo PCR testu buď na odběrovém místě nebo při plošném testování ve škole (příp. u vedení od zaměstnavatele)
Platnost Ag testů je prodloužena na 7 dní, výjimka platí pouze pro účely volnočasových aktivit
Neuznává se samotest provedený doma
 
Způsoby prokázání:
  • potvrzení o provedeném testu
  • EU certifikát
  • Certifikát v mobilní aplikaci Tečka
  • V případě testu ze školy, kdy škola nevydá potvrzení, pak čestné prohlášení od zákonného zástupce o negativním výsledku

Výpravy

Po stopách Šárky a Ctirada

23.11.2020 15:24

Oddíl Delfínů si připravil mezioddílovou hru a všichni jsme srdečně zváni:
"Vydejte se po stopách legendy o Šárce a Ctiradovi. Potrěbujete pouze dobrou obuv, papír a tužku,  mapu (např. mapy.cz v telefonu).
Do zpráv nepište a vracejte je vždy zpět na jejich místo!
Hra bude k dispozici do soboty 28.11. (včetně)
Hodně zdaru!
První zprávu naleznete, když půjdete do Divoké Šárky po červené (od McDonaldu dolů). Za mostkem střeží zprávu vrba, která se naklání k peřejím.
...
A poněvadž toho času dívky naší země, dospívajíce beze jha, usilujíce jako Amazonky o vojenské zbraně a vůdkyně si volíce, vojensky sloužily stejným způsobem jako mladí mužové a po mužsku si hleděly lovu v lesích, nebrali si muži jich, nýbrž ony samy si braly muže, které a kdy chtěly, (…) v oděvu se nijak, muž a žena, nelišili. Z toho přibylo ženám tolik smělosti, že si vystavěly na jedné skále polohou pevný hrad, jemuž od jména ‚děvy’ bylo dáno jméno Děvín. Když to viděli jinochové, rozhorlili se na ně velikou žárlivostí, mnohem četněji se shromáždili a o nic dále než na doslech polnice vystavěli na druhé skále mezi chrastím hrad, jejž nynější lidé nazývají Vyšehrad, tehdy však od chrastí dostal jméno Chrasten. A poněvadž často uměly dívky chytřeji obelstít jinochy, často zase jinoši bývali statečnější než dívky, brzo trvala válka mezi nimi, brzo mír."

Samoobslužný orientační běh v lesíku na Cibulce (22. 11. 2020)

09.11.2020 16:30

Orienťák proběhne v neděli 22. listopadu od rozednění do setmění. Začátek trasy bude u sochy sv. Jana Nepomuckého kousek od tramvajové zastávky Poštovka. Tam si zapíšete čas a pak si trasu proběhnete či projdete. Na každé kontrole si opíšete symbol. Na konci trasy spočítáte celkový čas a následně mi pošlete symboly z kontrol a váš čas, alternativně mi můžete poslat záznam sledování polohy z aplikace.

S sebou: vytištěnou (nebo staženou) mapu*, kompas nebo buzolu, běhací boty, pití

Přihlaste se prosím do čtvrtku 19. listopadu na email wychuchol@post.cz nebo na telefon +420 777 208 250. Napište, pokud budete chtít půjčit buzolu.

* soubor s mapou najdete nejpozději v pátek 20. 11. na našich stránkách a v emailu

Velká říjnová výprava do Lipnice

07.10.2020 13:49

Akce zrušena !!!

Pokud se zlepší epidemiologická situace, tak v rámci možností připravíme náhradní program.

Bylo Mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z Boží milosti jsou Mi ještě dopřána, mohl zasvětiti dílům míru a uchránil Svoje národy před těžkými obětmi a břemeny války.

Pletichy protivníka plného nenávisti nutí Mne, abych na obranu cti Svého mocnářství, na ochranu jeho vážnosti a moci, k zabezpečení jeho državy po dlouhých letech míru chopil se meče.

Sraz: 27. 10. v 15:40 na hlavním nádraží u pokladen

Rozchod: 1. 11. v 17:52 na hlavním nádraží u vlaku od Havlíčkova Brodu

Cena: 800 Kč

S sebou: spacák, teplé oblečení, pyžamo, pláštěnka, boty na chození, povinnosti, hygiena, ručník, přezuvky, baťůžek na výlety

Jídlo: chleba, něco pečeného, 5 rohlíků, pomazánka, šunka, sýr, něco na oheň, fazole

Hlaste se nejpozději do středy 21. 10. 2020 Drápovi na email lukas.drapalik@gmail.com nebo na tel.: 732 420 913

Vašimi důstojníky budou Dráp, Kubula, Fífa, Áňa a Kuba

František Josef v.r.

 

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>